Język angielski: barbaric, barbarian, barbarous?

Mamy oto trzy angielskie przymiotniki: barbaric, barbarian, barbarous. Skoro każdy z nich można przetłumaczyć jako „barbarzyński” to gdzie tkwi różnica?

Zarówno barbarian, jak i barbaric oznaczają „typowy dla barbarzyńców”, czyli nienależący do cywilizowanego społeczeństwa.

Barbarian powinniśmy użyć opisując coś typowego dla barbarzyńców, np. barbarian rites (barbarzyńskie obrzędy).

Barbaric stosuje się w stosunku do czegoś typowego dla barbarzyńców, co tolerujemy, a nawet podziwiamy, ale co zwykle jest postrzegane jako zbyt efektowne, niegustowne, np. barbaric splendour (barbarzyński przepych).

Barbarous ma zaś wydźwięk jednoznacznie negatywny. Odnosi się do najgorszych skojarzeń związanych ze słowem barbarzyństwo i wyraża silną krytykę wobec niego, np. barbarous act (barbarzyński czyn).

Podziel się słowem lub dwoma

komentarzy

Dodaj komentarz