Brzydkie słówka: dupa

Słowo „dupa” pochodzi od starosłowiańskiego „dupło” – zagłębienie, dziura, otwór, dziupla.

Utworzony odeń przymiotnik  „dupny” używany był w znaczeniu pusty, niewypełniony, głęboki. Np. dupna mogiła – w XIII wieku tym określeniem można było opisać pusty grób, podaje Aleksander Bruckner.

W języku dolnołużyckim słowo „dupa” zachowało dawne znaczenie – zagłębienie, dziura, chrzcielnica. Synonimy to dupnica i dupjeńc.

A co wyraz oznacza obecnie i w jakich sytuacjach go używamy?

Zamiast definicji słownikowej przytoczmy tekst, który ktoś życzliwie wklikał w zasoby Internetu i podpisał „prof. Miodek”:

„Dupę wynalazł uczony radziecki Wołow. Dlatego mówimy: ‚dupa Wołowa’.
Inni twierdza, ze dupę wynalazła Marynia. Ci z kolei rozmawiają o ”dupie Maryni”.

Dupa pełni ważna role w ruchu obrotowym. Wszystko kreci się wokół dupy.

Dupa służy również do przekazywania zdecydowanych sygnałów niewerbalnych.

Dobrze wymierzony, solidny kopniak w dupę jest wyrażeniem uczuć negatywnych wobec adresata takiego gestu.

Dupie można również przekazać emocje pozytywne, np.”całując kogoś w dupę”.

Dupa może spełniać tez rolę lizaka. Szczęśliwie nie wszyscy są ”dupolizami”.

Uniwersalność dupy nie kończy się na tym, jest ona bowiem zadziwiająco skutecznym pojemnikiem: ”w dupie” można mieć cale osoby, a nawet społeczności. Dupa służy nieraz jako etalon: wiele rzeczy jest ”do dupy”, tym samym dupa spełnia role uniwersalnego wzorca porównawczego.

”W dupę” (lub ”po dupie”) można również dostać. Czynność ta umacnia więzi emocjonalne miedzy rodzicami i dziećmi.

Prócz tego, dupa spełnia role siedziska, powiadamy bowiem: ‚siadaj na dupie’, często z dodatkiem poleceń uzupełniających, jak np. ‚[…] i siedź cicho’.

Określenie ‚dawać (dać) dupy’ funkcjonuje w dwóch znaczeniach: erotycznym i wartościującym, jednak ‚ściągnąć kogoś z dupy’ tylko w tym pierwszym.

Można również ”chronić swoja (lub czyjaś) dupę”, co kolejny raz potwierdza ważność dupy w otaczającym nas świecie.

Zabrać się do czegoś od ”dupy strony’ oznacza podejście niewłaściwe, od końca; dupa funkcjonuje tu jako synonim odwrotności.

Dupa pełni również role uchwytu, można bowiem ”trzymać się czyjejś dupy”.Określenie to nie oznacza braku równowagi, ale samodzielności”

Podziel się słowem lub dwoma

komentarzy

Jedno przemyślenie nt. „Brzydkie słówka: dupa

Dodaj komentarz