24 rodzaje śniegu

Inuktitut – język, który możemy określić jako eskimoski – używany jest głównie na terytorium Kanady. Jego nazwa tłumaczona dosłownie oznacza „nasz język” lub „język ludzi”. Konkretnie 30 tysięcy ludzi, który codziennie widzą, słyszą, dotykają, depczą zamarazniętą wodę. Ujmując najprościej – śnieg. Ujmując precyzyjniej – aput, gana, piqsirpoq, qimuqsuq etc.

W języku eskimoskim (wliczając dialekty) możemy wyróżnić 24 główne określenia śniegu. Niektórzy językoznawczy twierdzą, że jest ich znaczenie więcej, jednak ta różnorodność nazw wynika także ze zróżnicowania językowego ludów mroźnej Północy.

W języku inuktitut wyróżniamy 4 główne rodzaje śniegu:

aput: śnieg na ziemi

gana: śnieg padający

piqsirpoq: śnieg nawiewany

qimuqsunq: zaspa śnieżna

Kolejne określenia da się zwykle przyporządkować do powyższych kategorii. A biorąc pod uwagę wszystkie języki i dialekty eskimoskie byłyby ich setki.

Dla równowagi, żeby nie było aż tak ciężko, język eskimoski nie zawiera wyjątków ani zapożyczeń. Obce słówko włącza się do języka opisując je znanymi już pojęciami, np. komputer to „coś, co pracuje jak mózg”.

Co w naszej kulturze jest tak ważne, że posiada wiele określeń?

Alfabet eskimoski

Podziel się słowem lub dwoma

komentarzy

Dodaj komentarz